אודות האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר Israel Child and Adolesccent Psychiatry Association

האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר כולל כ-200 מומחים ומתמחים בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר. חברי האיגוד עובדים בבתי חולים פסיכיאטרים וכלליים, במרפאות בריאות הנפש ובקליניקות פרטיות.

מטרות האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר

 • קידום הפסיכיאטריה של הילד - מקצוע צעיר יחסית בארץ.
 • הגברת מודעות ציבור הרופאים והציבור בכלל לבריאות הנפש של ילדים
 • שמירה על רמה אתית ומקצועית, טיפוח קשרי חברות בין חברי האיגוד, ייצוג המקצוע בארץ ובחו"ל, וקשירת קשרים עם איגודים דומים בחו"ל.

פעילות ונקודות ציון

 • קיום יום מחקרים בתחום אחת לשנה.
 • כנסים מקצועיים בנושאים שונים 3-4 פעמים בשנה.
 • סוף שבוע שנתי לחברי האיגוד לגיבוש מקצועי וחברתי.
 • הושלם סילבוס מעודכן למקצוע.
 • ועדת בחינות שינתה ועדכנה את בחינות שלב ב'.
 • פעילות פרופסיונלית רבת-היקף בנושא הרפורמה בבריאות הנפש, שכללה הכנת סל שירותים והשתתפות בכל ישיבות ועדת המשנה של הכנסת שדנה בנושא.
 • במשך שנתיים: חלוקת פרס כספי לחוקרים מצטיינים בעזרת תרומה שהתקבלה.
 • הוצאת חוברת אתיקה בפסיכיאטריה של הילד.
 • תגובות בתקשורת ובכנסת בנושאי בריאות הנפש של ילדים ומתבגרים.

אתר הבית

חברי ועד האיגוד:

יו"ר האיגוד: פרופ' יובל בלוך

יו"ר נבחר: פרופ' דורון גוטהלף

מזכירה: ד"ר יעל סגל

גזבר: ד"ר אורי יצקר

חברי האיגוד:

ד"ר עדי סלע

ד"ר אורי יצקר

ד"ר גיא שוסהיים

ד"ר שלומית צפריר

ד"ר חגי מעוז

נציג מתמחים:

ד"ר ליאון קולמן