• יו"ר: פרופ' דורון גוטהלף
  • מזכירה: ד"ר שלומית צפריר
  • יו"ר נבחר וגזבר: ד"ר אורי יצקר
  • חברי הוועד: ד"ר עמית שלו, ד"ר תומר לוי, ד"ר עולא מורד, ד"ר טל שלטון, ד"ר אילת גוטהלף, ד"ר יובל רווה
  • מתמחים: ד"ר תומר מבורך, ד"ר עדי דרפיש גנון, ד"ר הדר שדה
מחקרים

ההשלכות של חוסן מול מצוקה בילדות בהמשך החיים

נמצא כי ילדים המדגימים חוסן בפני מצוקה במהלך שנות הילדות נמצאים בסיכון מוגבר לסבול מתחלואה נפשית וקשיים תפקודיים בבגרות

ישנם ילדים שאינם סובלים מתחלואה נפשית למרות שנחשפו בילדותם למצוקה. ילדים אלו נחשבים בדרך כלל לבעלי חוסן. מטרת מחקר זה לעקוב אחר ילדים בעלי חוסן עד גיל בגרות ולאפיין את מצב הבריאות הנפשית, התמכרויות והתוצאים התפקודיים שלהם.

ניתוח הנתונים התבסס על מחקר פרוספקטיבי בשם Great Smokey Mountains Studyי(n=1,420). הנבדקים עברו הערכה עבור תחלואה פסיכיאטרית וחשיפה למצוקה בעזרת ראיון מובנה להערכה פסיכיאטרית של ילדים ונוער שבוצע עד שמונה פעמים במהלך הילדות (גילאים 9-16, 6,674 תצפיות). בסך הכל, 1,266 נבדקים (86.3%) נותרו במעקב עד גילאי 25-30 שנים על מנת להעריך התפתחות של תחלואה נפשית או התמכרות ולבחון תוצאים תפקודיים.

תוצאות המחקר הדגימו כי 75% מהנבדקים עמדו בקריטריונים של תחלואה פסיכיאטרית או הדגימו הפרעות פסיכיאטריות תת-סיפיות עד גיל 16 שנים. מספר חוויות המצוקה אותם חוו בילדות נמצא במתאם עם מצבם הפסיכיאטרי בילדות. מבין הנבדקים שנחשפו למצוקות מרובות במהלך הילדות (n=650), 12.2%י(n=63) נבדקים לא הדגימו הפרעות נפשיות. קבוצה זו מתאימה להגדרה של חוסן בגיל הילדות. נבדקים אלו נמצאו בסיכון מוגבר לסבול מהפרעות חרדה (יחס סיכונים של 2.9, רווח בר-סמך של 95%, 1-9.1) ודכאון (יחס סיכונים של 4.5, רווח בר-סמך של 95%, 1.1-16.7) בבגרות. בנוסף, נבדקים אלו הדגימו כושר גופני ירוד (יחס ממוצעים של 0.7, רווח בר-סמך של 95%, 0.5-0.9) יחד עם תפקוד כלכלי וחינוכי ירודים (יחס ממוצעים של 0.6, רווח בר-סמך של 95%, 0.5-0.7), בהשוואה לנבדקים שנחשפו לפחות מצוקה בילדות. נבדקים אלו שהדגימו חוסן בילדות לא הדגימו סיכון מוגבר לפתח התמכרות בבגרות.

מסקנת החוקרים הייתה כי רק מיעוט הילדים שסבלו ממצוקה בילדות מפתחים חוסן אמיתי. נבדקים שהדגימו חוסן בילדות נמצאים בסיכון מוגבר לתוצאים ירודים יותר בשלב מאוחר יותר בחיים. לצורך שיפור בריאות הציבור, ראוי להשקיע יותר מאמצים בהפחתת מצוקה בילדות מאשר בהגברת החוסן.

מקור:

Copeland WE, Halvorson-Phelan J, McGinnis E, Shanahan L. Adult Mental Health, Substance Use Disorders, and Functional Outcomes of Children Resilient to Early Adversity. Am J Psychiatry. 2023 Dec 1;180(12):906-913. doi: 10.1176/appi.ajp.20230038. Epub 2023 Nov 9. PMID: 37941330.

נושאים קשורים:  מחקרים,  חוסן אישי,  מצוקה נפשית,  התמכרויות,  הפרעת חרדה,  תפקוד
תגובות