• יו"ר: פרופ' דורון גוטהלף
  • מזכירה: ד"ר שלומית צפריר
  • יו"ר נבחר וגזבר: ד"ר אורי יצקר
  • חברי הוועד: ד"ר עמית שלו, ד"ר תומר לוי, ד"ר עולא מורד, ד"ר טל שלטון, ד"ר אילת גוטהלף, ד"ר יובל רווה
  • מתמחים: ד"ר תומר מבורך, ד"ר עדי דרפיש גנון, ד"ר הדר שדה
מחקרים

יעילות טיפול קוגנטיבי-התנהגותי ממוקד בטראומה בילדים

נמצא כי טיפול פרטני וקבוצתי בשיטת טיפול קוגנטיבי התנהגותי ממוקד בטראומה הינו יעיל בהפחתת תסמיני דיכאון, חרדה ושכול עבור ילדים

ישנם ילדים רבים עם תסמיני עקה בתר-חבלתית (Post-Traumatic Stress Symptoms - PTSS) לאחר אירוע טראומטי אשר זקוקים לטיפול המתמקד בטראומה. מטרת ניתוח-על זה הייתה לכמת את ההשפעה של טיפול קוגנטיבי-התנהגותי ממוקד בטראומה (trauma-focused cognitive behavioural therapy - TF-CBT) עבור PTSS [תוצא עיקרי] ועבור תסמיני דכאון, חרדה ושכול [תוצאים שניוניים].

במחקר נכללו נבדקים בגילאי 3-21 שנים אשר חוו אירוע טראומטי אחד לפחות וטופלו באופן פרטני למשך שמונה מפגשים לפחות בשיטת TF-CBT על שם כהן, מנרינו ודבלינגר (2006,2017) ועבורם היו מדידות כמותניות של PTSS לפני ולאחר ההתערבות. עבור נבדקים שטופלו במסגרת קבוצתית, נכללו נבדקים אשר עברו; הדרכה פסיכו-חינוכית, שיטות התמודדות, חשיפה, עיבוד קוגנטיבי או הבניה מחדש, וניתן לקשור באופן כזה או אחר את הטיפול למדריך של כהן, מנרינו ודבלינגר - ללא הגדרה של מספר מינימלי של מפגשים.

מאגרי הנתונים PsychInfo,יMEDLINE, ספריית Cochrane,י PTSDPubs,יPubMed,יWeb of Science ו-OpenGrey נסקרו למציאת מחקרים מתאימים.

בניתוח הנתונים נכללו 4,523 נבדקים אשר השתתפו ב-28 מחקרים אקראיים מבוקרים ו-33 במחקרים לא מבוקרים. תוצאות המחקר הדגימו כי TF-CBT הביא לשיפור משמעותי בכל התוצאים (PTSS:יg=1.14, רווח בר-סמך של 95%, 0.97-1.3), בהשוואה לכל סוג של קבוצת מקרי ביקורת, כולל; רישום לרשימת המתנה, טיפול כמקובל וטיפול פעיל (PTSS: g=0.52, רווח בר-סמך של 95%, 0.31-0.73). ההשפעות היו משמעותיות יותר כאשר הטיפול בוצע במתאר קבוצתי. החוקרים דיווחו על אומדנים מאוגמים מתוקננים עבור הסיכון להטיה והטיית פרסום, אשר הגבילו את איכות המידע.

מסקנת החוקרים הייתה כי TF-CBT הינו טיפול יעיל עבור PTSS בילדים, ואף עבור תסמיני דכאון, חרדה ושכול. טיפול זה נמצא עדיף על פני כלל שיטות הבקרה, ועל כן ממצאי המחקר תומכים בהמלצות הבינלאומיות לשימוש ב-TF-CBT כטיפול קו-ראשון.

מקור:

Thielemann JFB, Kasparik B, König J, Unterhitzenberger J, Rosner R. A systematic review and meta-analysis of trauma-focused cognitive behavioral therapy for children and adolescents. Child Abuse Negl. 2022 Dec;134:105899. doi: 10.1016/j.chiabu.2022.105899. Epub 2022 Sep 23. PMID: 36155943.

נושאים קשורים:  מחקרים,  טיפול קוגניטיבי-התנהגותי,  טיפול בטראומה,  עקה,  PTSD
תגובות