• יו"ר: פרופ' דורון גוטהלף
  • מזכירה: ד"ר שלומית צפריר
  • יו"ר נבחר וגזבר: ד"ר אורי יצקר
  • חברי הוועד: ד"ר עמית שלו, ד"ר תומר לוי, ד"ר עולא מורד, ד"ר טל שלטון, ד"ר אילת גוטהלף, ד"ר יובל רווה
  • מתמחים: ד"ר תומר מבורך, ד"ר עדי דרפיש גנון, ד"ר הדר שדה
מחקרים

הערכה מבוססת שאלון להפרעות בויסות רגשי בילדים ומתבגרים

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי מתוך 115 כלים שונים להערכת דיסרגולציה רגשית בילדים ומתבגרים, 5 נמצאים בשימוש ברוב המחקרים

25.07.2023, 12:04

דיסרגולציה (הפרעה בוויסות) רגשי, נחשבת לגורם טראנס-דיאגנוסטי קריטי. הפרעה זו מהווה חלק מהאטיולוגיה והאחזקה של פסיכופתולוגיות. כמו כן, זוהי אחת הסיבות השכיחות ביותר להפניית בני נוער לקבלת טיפול פסיכיאטרי.

במסגרת סקירה שיטתית אשר ממצאיה פורסמו לאחרונה בכתב העת Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, ביקשו החוקרים לבחון 2 עשורים של שימוש בשאלונים להערכת ויסות\הפרעה בוויסות רגשי בקרב צעירים.

מחקר זה התבסס על חיפוש המונח "ויסות\פגיעה בוויסות רגשי" ("emotion (dys)regulation") בבסיסי הנתונים PsycINFO,יPubMed ו-Web of Science. החוקרים מיקדו את החיפוש למחקרים אמפיריים אשר פורסמו בכתבי עת (עם ביקורת עמיתים) לפני מאי 2021. כללה סך של 510 מחקרים.

תוצאות המחקר הדגימו כי בספרות הנסקרת, נעשה שימוש ב-115 כלי הערכה ל(דיס)רגולציה רגשית. כלים אלו התבססו על דיווח עצמי, דיווחי הורים ומקורות דיווח נוספים. 67.1% מהמחקרים היו מחקרי חתך, 22.4% מחקרי אורך, 9.0% מחקרי התערבות ו-1.6% מחקרים מעורבים. ברוב המחקרים (59.6%), נעשה שימוש ב-5/115 מהשאלונים הללו. המחקרים שנבדקו, בחנו (דיס)רגולציה רגשית ביותר מ-20 קבוצות קליניות שונות, דבר המדגים עוד יותר את המבנה הטרנס-דיאגנוסטי של הפרעה בוויסות רגשי.

מתוצאות מחקר זה עולה, כי המדדים השונים להערכת (דיס)רגולציה רגשית, הינם בעלי יכולת משתנה לזיהוי מרכיבים אינטרניים לעומת אקסטרניים, שימוש בתגובות אדפטיביות לעומת בלתי מסתגלות וחוויות סובייקטיביות לעומת מצבים רגשיים מסוימים. ממצאים אלו, יכולים לשמש להדרכת חוקרים וקלינאים בבחירת כלי המדידה האופטימלי להערכת היבטים ספציפיים של הפרעות ויסות רגשי בילדים ומתבגרים.

נושאים קשורים:  מחקרים,  וויסות רגשי,  פסיכופתולוגיה,  מתבגרים
תגובות