• יו"ר: פרופ' דורון גוטהלף
  • מזכירה: ד"ר שלומית צפריר
  • יו"ר נבחר וגזבר: ד"ר אורי יצקר
  • חברי הוועד: ד"ר עמית שלו, ד"ר תומר לוי, ד"ר עולא מורד, ד"ר טל שלטון, ד"ר אילת גוטהלף, ד"ר יובל רווה
  • מתמחים: ד"ר תומר מבורך, ד"ר עדי דרפיש גנון, ד"ר הדר שדה
מחקרים

מגמות והבדלים של התנהגות בריונית ואובדנית במתבגרים בארה״ב

תלמידים הומואים ולסביות הם האוכלוסייה הסובלת ביותר מבריונות מקרב מתבגרי ארה״ב

27.12.2022, 17:29

התנהגות אובדנית וקורבנות לבריונות הם סמנים חשובים למצוקה פסיכולוגית, ולהם דפוסים הקשורים למין, מוצא אתני וזהות מינית. מטרת המחקר שממצאיו תוארו בכתב העת Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry הייתה להעריך את המגמות והשוני בגורמים אלה יחד עם משתני מפתח דמוגרפיים.

במסגרת המחקר השתמשו החוקרים ממידע מסקר ה-Youth Risk Behavior Survey שנערך בין השנים 2015-2019 וכלל 44,066 משתתפים. המידע נאסף פעמיים בשנה באמצעות סקר חתך לאומי שנערך בקרב מתבגרים בארה״ב שנוכחים בבי״ס. לאחר מכן, באמצעות רגרסיות לוגיסטיות של משקלי הסקר בחנו החוקרים את ההבדלים בהתנהגות בריונית ואובדנית בשנים עברו בכולל וכן לפי משתנים דמוגרפיים.

תוצאות המחקר הראו כי בריונות בשנת 2019 הייתה הכי גבוהה כנגד תלמידות (בהשוואה לגברים; יחס סיכויים – 1.82, רב״ס 95% - 1.62-2.06), כנגד תלמידים ילידי אמריקאיים אינדיאנים או מאלסקה (בהשוואה ללבנים; יחס סיכונים – 1.48, רב״ס 95% - 0.91-2.41, p>0.05) וכנגד תלמידים הומואים ולסביות (בהשוואה להטרוסקסואלים; יחס סיכויים – 2.81, רב״ס 95% - 2.07-3.81). מעבר לכך נמצאו הבדלים דומים בין אותן אוכלוסיות בהתנהגות האובדנית. עם זאת, מאז שנת 2015 היו ראיות מינימליות לשינויים בהבדלים במגמות אלה, למעט הבריונות כנגד מתבגרים הומואים ולסביות. ראיה לכך הייתה כי ההימצאות של סבל מבריונות בקרב מתבגרים הומואים ולסביות עלתה מ-31.6% ב-2015 ל-44.5% בשנת 2019, וחצתה את ההימצאות בקרב ביסקסואלים וקבוצת המתבגרים שאיננם בטוחים בזהותם המינית. בכך הפכה להיות קבוצה זו של זהות מינית לקבוצה הסובלת בשיעור הגבוה ביותר מבריונות.

ממחקר זה עולה כי התערבויות הפועלות ברמות שונות ומעצימות את אוכלוסיית הנוער שבשולי החברה נחוצות.

מקור:

Kreski NT, Chen Q, Olfson M, Cerdá M, Martins SS, Mauro PM, Hasin DS, Keyes KM. National Trends and Disparities in Bullying and Suicidal Behavior Across Demographic Subgroups of US Adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2022 Dec;61(12):1435-1444. doi: 10.1016/j.jaac.2022.04.011. Epub 2022 Apr 27. PMID: 35489630.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אובדנות,  בריונות,  זהות מינית
תגובות