הודעות הוועד

הצטרפות לחברות בפורום

לחברי האיגוד

חברי הפורום של מנהלי היחידות הפסיכיאטריות לגיל הרך,
מזמינים את כל מנהלי היחידות הפסיכיאטריות לגיל הרך (פסיכיאטרים בלבד) להצטרף לחברות בפורום.

המעוניינים יכולים לפנות לד"ר בן-דניאל נאטלה במייל.

נושאים קשורים:  הודעות הוועד
תגובות